Verejnosť > Prevádzkovateľom PKO > Legislatíva a dokumenty
Smernice a nariadenia ESSmernice ESZákonyVyhláškyOsvedčeniaFormuláre


Prihláška na doškoľovací kurz technikov KO

Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO

Prihláška na skúšku (základné školenie)

Prihláška na opakovanú skúšku (základné školenie)

Prihláška na skúšku (doškoľovací kurz)

Prihláška na opakovanú skúšku (doškoľovací kurz)

Ochrana osobných údajov
Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV