Verejnosť > Prevádzkovateľom PKO > Legislatíva a dokumenty
Smernice a nariadenia ESSmernice ESZákonyVyhláškyOsvedčenia Plán priebežných overení Formuláre


Prihláška na doškoľovací kurz technikov KO

Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO

Prihláška na skúšku (základné školenie)

Prihláška na opakovanú skúšku (základné školenie)

Prihláška na skúšku (doškoľovací kurz)

Prihláška na opakovanú skúšku (doškoľovací kurz)

Žiadosť o vydanie potvrdenia dôveryhodnosti osoby

Ochrana osobných údajov Smernica vybavovania sťažností a námietok Vyhlásenia riaditeľa
Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV