+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Potrebujete informácie pre svoj článok?

Ak potrebujete informácie, fotografie alebo iné podklady
pre svoj článok, kontaktujte naše marketingové oddelenie.

Ing. Monika Brečková

Marketingový manažér

+421 48 415 15 25 monika.breckova@iris.sk

Pre obchodné ponuky kontaktujte naše
obchodné oddelenie: obchod@ko.sk

Bližšie informácie o spoločnosti IRIS IDENT s.r.o. nájdete v časti Informácie o spoločnosti a kontakty
na vedenie spoločnosti, jednotlivé oddelenia a konkrétnych pracovníkov nájdete v časti Kontakty.