Verejnosť > Prevádzkovateľom PKO > Objednať na školenie

Objednanie na školenie, workshop


Prihlasovací formulár slúži len pre Workshop technikov KO. Na základné školenie, doškoľovací kurz a školenie pre administratívnych pracovníkov je potrebné zaslať prihlášku poštou ( formuláre nájdete tu ). Akceptujeme jedine prihlášky doručené poštou alebo osobne !

Prihlásiť osobu na workshop:
Workshop:
Pridať na školenie, workshop


Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV