Verejnosť > Prevádzkovateľom PKO > Školenia a skúšky

Termíny školení a skúšok:   Online rezervácia na workshop.


Školenia
OdDoNázov školenia
08.10.202009.10.2020Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO
05.10.202016.10.2020Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
24.09.202025.09.2020Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO
21.09.202002.10.2020Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
07.09.202011.09.2020Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
02.03.202006.03.2020Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
20.02.202021.02.2020Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO
17.02.202028.02.2020Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel


Skúšky technikov KO
OdDoNázov školenia
20.11.202020.11.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
20.11.202020.11.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
30.10.202030.10.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
29.10.202029.10.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
29.10.202029.10.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
28.10.202028.10.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
27.10.202027.10.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
27.10.202027.10.2020Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO


Workshop technikov KO
OdDoNázov školeniaKapacita
17.12.201317.12.2013Workshop technikov KO - II.50
11.12.201311.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II1
12.08.201112.08.2011Workshop technikov KO - I.42
10.08.201110.08.2011Workshop technikov KO - I.42
22.07.201122.07.2011Workshop technikov KO - I.42
20.07.201120.07.2011Workshop technikov KO - I.42


Správne poplatky za skúšky je možné platiť iba prostredníctvom „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ tzv. „nominálnym e-kolkom“. Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty sa majú dať uhradiť tieto správne poplatky na každej hlavnej pošte v okrese. Po vydaní tohto „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ sa toto priloží k žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti, pozor však na časovo obmedzenú platnosť tohto kolku!Formuláre


Prihláška na doškoľovací kurz technikov KO

Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO

Prihláška na skúšku (základné školenie)

Prihláška na opakovanú skúšku (základné školenie)

Prihláška na skúšku (doškoľovací kurz)

Prihláška na opakovanú skúšku (doškoľovací kurz)

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV