Verejnosť > Prevádzkovateľom PKO > Školenia a skúšky

Termíny školení a skúšok:   Online rezervácia na workshop.


Školenia
OdDoNázov školenia
20.04.202321.04.2023Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO
17.04.202328.04.2023Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
17.04.202328.04.2023Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
27.03.202328.03.2023Základné školenie a Doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor
27.03.202331.03.2023Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
30.01.202303.02.2023Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
30.01.202331.01.2023Základné školenie a Doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor
24.11.202225.11.2022Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO


Skúšky technikov KO
OdDoNázov školenia
07.06.202307.06.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
29.05.202329.05.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
16.05.202316.05.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
15.05.202315.05.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
12.04.202312.04.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
24.02.202324.02.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
10.02.202310.02.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
09.02.202309.02.2023Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO


Workshop technikov KO
OdDoNázov školeniaKapacita
17.12.201317.12.2013Workshop technikov KO - II.50
11.12.201311.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II1
12.08.201112.08.2011Workshop technikov KO - I.42
10.08.201110.08.2011Workshop technikov KO - I.42
22.07.201122.07.2011Workshop technikov KO - I.42
20.07.201120.07.2011Workshop technikov KO - I.42


Správne poplatky za skúšky je možné platiť iba prostredníctvom „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ tzv. „nominálnym e-kolkom“. Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty sa majú dať uhradiť tieto správne poplatky na každej hlavnej pošte v okrese. Po vydaní tohto „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ sa toto priloží k žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti, pozor však na časovo obmedzenú platnosť tohto kolku!Formuláre


Prihláška na doškoľovací kurz technikov KO

Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO

Prihláška na skúšku (základné školenie)

Prihláška na opakovanú skúšku (základné školenie)

Prihláška na skúšku (doškoľovací kurz)

Prihláška na opakovanú skúšku (doškoľovací kurz)

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV