Verejnosť > Prevádzkovateľom PKO > Školenia a skúšky

Termíny školení a skúšok:   Online rezervácia na workshop.


Školenia
OdDoNázov školenia
22.11.202103.12.2021Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
28.10.202129.10.2021Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO
25.10.202112.11.2021Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
27.09.202101.10.2021Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
31.05.202111.06.2021Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
08.03.202112.03.2021Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel
24.02.202126.02.2021Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO
22.02.202105.03.2021Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel


Skúšky technikov KO
OdDoNázov školenia
07.12.202107.12.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
06.12.202106.12.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
15.11.202115.11.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
13.10.202113.10.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
15.06.202115.06.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
14.06.202114.06.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
05.05.202105.05.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
04.05.202104.05.2021Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO


Workshop technikov KO
OdDoNázov školeniaKapacita
17.12.201317.12.2013Workshop technikov KO - II.50
11.12.201311.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II1
12.08.201112.08.2011Workshop technikov KO - I.42
10.08.201110.08.2011Workshop technikov KO - I.42
22.07.201122.07.2011Workshop technikov KO - I.42
20.07.201120.07.2011Workshop technikov KO - I.42


Správne poplatky za skúšky je možné platiť iba prostredníctvom „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ tzv. „nominálnym e-kolkom“. Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty sa majú dať uhradiť tieto správne poplatky na každej hlavnej pošte v okrese. Po vydaní tohto „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ sa toto priloží k žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti, pozor však na časovo obmedzenú platnosť tohto kolku!Formuláre


Prihláška na doškoľovací kurz technikov KO

Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO

Prihláška na skúšku (základné školenie)

Prihláška na opakovanú skúšku (základné školenie)

Prihláška na skúšku (doškoľovací kurz)

Prihláška na opakovanú skúšku (doškoľovací kurz)

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV