Prihlásiť osobu na školenie:

Školenie:
Číslo PKO:
Názov PKO:
Číslo povolenia na zriadenie:
Okres:
Meno prihlasovanej osoby:
(iba jedno meno osoby)
E-mail objednávateľa:
Telefón objednávateľa:
Prihlasovací formulár slúži len pre Workshop technikov KO. Na Základné školenie, Doškoľovací kurz a Školenie pre administratívnych pracovníkov je potrebné zaslať prihlášku poštou ( formuláre nájdete tu ).
© 2015 - IRIS IDENT