Merací prístroj µECSCAN odhaľuje skryté zvary na vozidle

Merací prístroj µECSCAN, pracujúci na báze vírivých prúdov je využívaný na zisťovane štrukturálnych zmien a chýb povrchovej časti kovových materiálov na karosériách vozidiel. Prístroj súčasne rozpoznáva kvalitatívne zmeny, ako aj rozdiely hrúbky povlakovej vrstvy (laku) meraného materiálu. Vďaka tomu, že sa pre riadenie činnosti prístroja použil mikroprocesor, podarilo sa vytvoriť mimoriadne citlivý inteligentný merací prístroj, pomocou ktorého sa dajú vykonať ľahké a rýchle merania.

Konštrukcia a rozmery prístroja µECSCAN umožňujú vykonanie rýchlych meraní nedeštruktívnym spôsobom aj na ťažšie prístupných miestach. Vďaka vlastnostiam prístroja pri meraní kvalitatívnych zmien materiálu nevznikajú chybné merania, ktoré by boli ovplyvnené zmenami hrúbky povlakovej vrstvy, prípadne zmenou uhlu merania. Merania na oceľových alebo hliníkových častiach karosérie vozidiel spoľahlivo preukážu použitie technológie lícovania, ako aj zvárania i v prípade povlakovej vrstvy niekoľkých milimetrov. Pri kontrole VIN čísla vozidiel sa pomocou prístroja dajú spoľahlivo zistiť zmeny štruktúry materiálu nositeľa VIN vyvolané zásahom, ako sú napr. razenie, alebo použitie tepelne závislých technologických zásahov (zváranie, brúsenie). Obe meracie funkcie prístroja sú vhodne skombinované, nakoľko zmeny štruktúry materiálu pri manipulácii s VIN súvisia aj so zmenou hrúbky povlakovej vrstvy. Vstavané zariadenie Bluetooth umožňuje priebežnú komunikáciu prístroja s počítačom. Samozrejme, prístroj je možné používať aj bez on-line pripojenia, ako bežný ručný merací prístroj. Za pomoci programu je možné namerané údaje vyhodnocovať a ukladať v počítači. Program na základe nameraných údajov, v závislosti na predchádzajúcej kalibrácii automaticky a priebežne vyhodnocuje zmeny štruktúry meraného materiálu.

Znázornenie programu µECSCAN:

Červená krivka = zmeny štruktúry materiálu, Zelená krivka = zmeny vzduchovej štrbiny (lak)

Technické údaje:

Merateľné podkladyNemagnetické kovy, farby, smalt, plastové fólie atd.
Meracia hlavicaPresná meracia sonda - hlavica
Minimálna meraná plochaO 3mm
Meranie relatívnej vzduchovej štrbiny-100..+300 µm
Rozlíšenie vzduchovej štrbiny25 µm
Zobrazovacie zariadenia18 a 21 prvková LED signalizácia
Zdroj napájania2 ks AA 1.2V nabíjateľné batérie vrátane nabíjačky zo siete 220V
Prevádzková kapacita batériíNa 1 nabitie cca 8 hod.
Prevádzkové teploty+5°C...45°C
Rozmery prístroja160 x100 x30 mm
Hmotnosť prístroja350 gramov
Hlavné časti prístrojaPrístroj + meracia hlavica
Príslušenstvo prístrojaSúprava kontrolných plechov Fe, Al ,Sieťový adaptér

V prípade záujmu o kúpu meracieho prístroja µECSCAN, príp. o získanie ďalších informácií, kontaktujte nás e-mailom na: objednavkysh@iris.sk.

 
© 2015 - IRIS IDENT