Termíny školení a skúšok:   Online rezervácia na workshop.


Školenia
OdDoNázov školenia
05.03.201809.03.2018Doškoľovací kurz technikov kontroly originality
19.02.201802.03.2018Základné školenie technikov KO
20.11.201724.11.2017Doškoľovací kurz technikov kontroly originality
19.10.201720.10.2017Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO
16.10.201710.11.2017Základné školenie technikov KO
16.10.201727.10.2017Základné školenie technikov KO
04.09.201708.09.2017Doškoľovací kurz technikov kontroly originality
17.05.201718.05.2017Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO


Workshop technikov KO
OdDoNázov školeniaKapacita
17.12.201317.12.2013Workshop technikov KO - II.50
11.12.201311.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II.50
10.12.201310.12.2013Workshop technikov KO - II1
12.08.201112.08.2011Workshop technikov KO - I.42
10.08.201110.08.2011Workshop technikov KO - I.42
22.07.201122.07.2011Workshop technikov KO - I.42
20.07.201120.07.2011Workshop technikov KO - I.42


Skúšky technikov KO
OdDoNázov školenia
05.12.201705.12.2017Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
04.12.201704.12.2017Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
04.12.201704.12.2017Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO
27.11.201727.11.2017Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO
27.11.201727.11.2017Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO


Správne poplatky za skúšky je možné platiť iba prostredníctvom „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ tzv. „nominálnym e-kolkom“. Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty sa majú dať uhradiť tieto správne poplatky na každej hlavnej pošte v okrese. Po vydaní tohto „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ sa toto priloží k žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti, pozor však na časovo obmedzenú platnosť tohto kolku!

 
© 2015 - IRIS IDENT