V praxi sa často stáva, že uchádzač zaradený na určitý termín školenia odmietne pozvanie na školenie z rôznych dôvodov a potom sa posúva poradie.
Takisto termíny školení zverejnené na našej stránke sú len orientačné, keďže sa musíme prispôsobovať termínom skúšok tak, aby bolo uskutočnených čo najviac školení v čase medzi skúškami. Tieto termíny zvykneme potvrdiť alebo upraviť cca 2 – 3 týždne pred začiatkom školenia.
Preto informácie o zaradení uchádzačov na jednotlivé termíny školení ako aj potvrdenie termínov školení Vám poskytne Ing. Koiš na tel. čísle 0903743771.

Upozorňujeme žiadateľov, že kontroly originality vozidiel pre účely schválenia alebo uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. vykonávajú len oprávnené pracoviská kontroly originality (PKO) zverejnené na tejto web stránke. Len tieto PKO sú oprávnené vystavovať odborné posudky o kontrole originality, ktoré vyžadujú Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Certifikáty alebo odborné posudky z obdobnej činnosti, ktoré vykonávajú rôzne firmy na základe živnostenského zákona nemožno použiť na účely tohto zákona.
 
© 2015 - IRIS IDENT