Smernice a nariadenia ES

Smernice ES

Zákony

Vyhlášky

Osvedčenia

Formuláre

Prihláška na základné školenie technika kontroly originality
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti (doškolenie)
Prihláška na základné školenie pracovníkov pre administratívne úkony kontroly originality
Prihláška na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti (doškolenie)
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti (školenie)
Prihláška na doškoľovací kurz technikov kontroly originality
Prihláška na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti (školenie)

Smernice IRIS IDENT

Smernica OS-12 Vybavovanie sťažností a námietok

 
© 2015 - IRIS IDENT