Skip Navigation Links.
Rozbaliť "1. Čo sa deje s vozidlom, ktoré neprejde úspešne kontrolou originality? "1. Čo sa deje s vozidlom, ktoré neprejde úspešne kontrolou originality?
Rozbaliť "2. Aké doklady je potrebné predložiť pri kontrole originality?"2. Aké doklady je potrebné predložiť pri kontrole originality?
Rozbaliť "3. V médiách sa objavili informácie, že škody vzniknuté v súvislosti s KO nie sú garantované. Je to pravda?"3. V médiách sa objavili informácie, že škody vzniknuté v súvislosti s KO nie sú garantované. Je to pravda?
Rozbaliť "4. Je potrebné na KO predkladať zahraničné doklady úradne preložené?"4. Je potrebné na KO predkladať zahraničné doklady úradne preložené?
Rozbaliť "5. Akceptuje sa pre KO notársky overená kópia dokladov v prípade straty alebo odcudzenia originálov?"5. Akceptuje sa pre KO notársky overená kópia dokladov v prípade straty alebo odcudzenia originálov?
Rozbaliť "6. Môžem sa zdržiavať na kontrolnej linke počas kontroly originality?"6. Môžem sa zdržiavať na kontrolnej linke počas kontroly originality?
Rozbaliť "7. Ako vplýva KO na proces správneho konania?"7. Ako vplýva KO na proces správneho konania?
Rozbaliť "8. Čo ak je predávané vozidlo označené kontrolnou nálepkou o kontrole originality. Musí ju podstúpiť znova?"8. Čo ak je predávané vozidlo označené kontrolnou nálepkou o kontrole originality. Musí ju podstúpiť znova?
Rozbaliť "9. Podliehajú kontrole originality aj nové vozidlá?"9. Podliehajú kontrole originality aj nové vozidlá?
Rozbaliť "10. Kto kontroluje činnosť pracovísk kontroly originality?"10. Kto kontroluje činnosť pracovísk kontroly originality?
Rozbaliť "11. Čo je výsledkom kontroly originality?"11. Čo je výsledkom kontroly originality?
Rozbaliť "12. Sú vozidlá, ktoré kontrolou prešli úspešne, nejako označené?"12. Sú vozidlá, ktoré kontrolou prešli úspešne, nejako označené?
Rozbaliť "13. Na kontrolnej nálepke technickej a emisnej kontroly sa vyznačuje časová platnosť kontroly. Akú dobu má platnosť nálepka KO?"13. Na kontrolnej nálepke technickej a emisnej kontroly sa vyznačuje časová platnosť kontroly. Akú dobu má platnosť nálepka KO?
Rozbaliť "14. Systém povinnej kontroly originality je už 11 rokov zavedený v Maďarsku. Čo má tento systém spoločné a v čom sa líši od systému zavedeného na Slovensku?"14. Systém povinnej kontroly originality je už 11 rokov zavedený v Maďarsku. Čo má tento systém spoločné a v čom sa líši od systému zavedeného na Slovensku?
Rozbaliť "15. Je pravdou, že kontrola originality rieši problém s exekučnými blokáciami? "15. Je pravdou, že kontrola originality rieši problém s exekučnými blokáciami?
Rozbaliť "16. História najazdených kilometrov sa dá údajne overiť už aj na internete. Je to naozaj tak?"16. História najazdených kilometrov sa dá údajne overiť už aj na internete. Je to naozaj tak?
Rozbaliť "17. Ako je možné zistiť, či nie je vozidlo blokované exekútorom? "17. Ako je možné zistiť, či nie je vozidlo blokované exekútorom?
Rozbaliť "18. Skutočne sa dá cez QR kód overiť výsledok kontroly originality? "18. Skutočne sa dá cez QR kód overiť výsledok kontroly originality?
 
© 2015 - IRIS IDENT